tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
one who carries MRSA
Those kids have MRSA, they're MRSAnaries!
viết bởi nlavella09 07 Tháng mười một, 2007

Words related to MRSAnaries

aids desease mrsa staff infection