Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Acronym: My Type Of Woman
"She's totally MTOW."
viết bởi PDXSpecK 10 Tháng tám, 2005
7 4

Words related to MTOW:

big boobs massive round wheels
 
2.
massive tits on wheels
here is the equation M+T+O+W=MTOW
viết bởi ADAM FEWTRELL 05 Tháng tư, 2007
1 6