Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là rule of three:
 
1.
An EDDIE!'s bitch.
Damn! That Macajabroni just got fucked by EDDIE!
viết bởi Dragon Soldier B 03 Tháng tư, 2005
4 15

Words related to Macajabroni:

eddie!