tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
-A term as a cheer used when one has defeated another.
-White version of "You got served"
Oh, Macdeem bitches!
viết bởi julio 06 Tháng mười hai, 2004