Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
A super hot, sexy, mad chill girl that is fun to be around
Yo bro that girl is a machachi
viết bởi Kehor 11 Tháng hai, 2010
3 0