tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Marihuana. It is a kind of Marihuana used in South America.

Similar to: Falopa, Merca, Faso, or "Fumarse una japi"
Christian has all the maconia hidden home.
viết bởi Nacho.- 15 Tháng một, 2007