tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
Mother fucker in Urdu and Hindi
Tu mader chaud hai - you are a mother fucker
viết bởi Devirginator 699 09 Tháng mười, 2011