Top Definition
To bother or annoy someone or something
"Man these exams have been magging on me all day!"
viết bởi MagginAndHustlinAllDayErday 21 Tháng mười hai, 2009
something that bothers or annoys someone else. To frustrate someone
"That teacher has been magging on me all year long."
viết bởi HustlingErday 21 Tháng mười hai, 2009
1. Vomiting (see magged
2. Screwing something up
I'd carry him home, but he's too busy magging in the toilet
-
Man, I just magged that test!
viết bởi Anonymous 18 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×