tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The hottest man on earth. Plays for the Detroit Tigers.
I love me some Magglio Ordonez
viết bởi Jennifer ay bay bay 09 Tháng chín, 2007

Words related to Magglio Ordonez

hottie magglio ordonez sexy tigers