tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
High quality electronics in the ghetto.
That fucking playa has a 12" Magnabox TV in his room!
viết bởi Jeremy 24 Tháng mười một, 2003