an all purpose word, used in any phrase in any context. can be used as verb, adjective, adverb, noun, pronoun. It is also useful for talking in code. you may replace the word " magurt" with any word you would like to keep private.
Verb uses: "stop magurting me. " (stop bothering me )
"magurt away from me. " (get away from me )

Adjective uses: "That girl is magurt." (that girl is exceptionally attractive )
" You're magurted." (you are under the influence)

Adverb uses: "He ran away from that dog all magurtly." (he ran away from that dog quickly)

Noun uses: "That guy is such a magurt." (That guy is such a bastard)
"Hide the magurt." ( Hide the substance)
viết bởi Thomas georgebetter 06 Tháng bảy, 2006

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×