tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
Mah is a cutesy-sweet misspelling of "my." "Bu" is a concatenation of the affectionate Portguguese diminutive "bubuzinha."
You're mah Bu!
viết bởi Her Bu 06 Tháng hai, 2010