Top Definition
When a person/persons cannot be bothered doing something.
" Maj doing homework tonight "
" Maj goin to school tomorrow "
" Maj living "
#maj #cbf #cant be bothered #toby #ceebs
viết bởi Dr Dejong 04 Tháng ba, 2007
maj
Maj. is a synonym to a lot.
Guy 1: Dood, maj english, I can't go tonight.
Guy 2: Sucks man.

Guy 1: My GF broke up with me last night.
Guy 2: Sucks maj balls dude
#many #ton #shitload #assload #mad
viết bởi Dirty Darrin 20 Tháng ba, 2008
Swedish for Corn, also swedish for a super hot, female, lumberjack.
"Hej I'm Majs"
"Phwoar I bet she looks good in a diaper!"
#corny #swedish #majs #funny #hot
viết bởi KukIsForever 10 Tháng mười, 2005
Maj
An Irish slang term for rolling tobacco.
John: Any Maj?

Jack: No I fucking lost my last pack
#smoking #skins #filters #rolling #tobacco
viết bởi Cuntmuncher 23 Tháng năm, 2015
Maj
Slang for Major Cow, used when someone is acting in a rude or bitchy way.
Person 1: I hate you

Person 2: You're such a maj
#maj #rude #cow #bitch #mean
viết bởi Lm15129 29 Tháng sáu, 2014
maj
maj as a term for CBF: Cant Be F*cked
Random: Hey have you done your hw yet?
YOU: nah.. i maj doing it
Random: o.. kk anyways
#cbf #fuck #cant #be #fucked
viết bởi NEWFAG IS HERE! 06 Tháng mười một, 2007
another term for mother, mum
iv gotta me my ma j at home blue u get me
#mum #mother #mummy #ma #mom
viết bởi razorfs 01 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×