tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
A smart, amazing mother
I have a great makeisha.
viết bởi swank2013 13 Tháng ba, 2013