tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A Daedric Lord in the Elder Scrolls.
Malacath is lord of the orcs.
viết bởi Jaicin 08 Tháng tư, 2011