tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
a big fag, who sits on his ass all day. If you piss a kid named "Malachai Schang" off, he'll elbow drop your face in like jackie chan.
That Malachai kid kicked my ass last friday"
viết bởi Malachai 25 Tháng năm, 2003