tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Pure Awsome, Sexy, Leet, Caring, Kindness, Skilled, compationate, and perfect.
Maladox
viết bởi Jerrid chase 24 Tháng mười một, 2011