tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Female with a bootylicious behind.
"Damn Maleshah, yo ass looks great in them pants"
viết bởi K-slap 23 Tháng mười, 2011