tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
spanish word for suitcase
"Don't forget your maleta at baggage claim"
viết bởi Maleta's sister 25 Tháng ba, 2009