Top Definition
The definition of fly.
Damn that girl is FLY. She's just like Malika.... now i feel like going home and jenking off.
viết bởi flyashsilo 11 Tháng mười một, 2008
My hommie man dis chic is wayyyyyyy 2 heavy u feelin ma vibe? she ain't a junje and she kinda frigid but fuk dat man she's so safe who actually cares?! she wears all da designer shit dats abowt man she got nuff dough in her pockets!! BIG IT UP 2 MY GIRL MALIKA!!!!
malika=heavy and safe!!!
viết bởi Lil Gangta Girl 10 Tháng tám, 2003
A pasty white teenaged male, who has few friends, but parties like everyone loves him... When in fact they do not.
Q) Whats a beautiful woman like you doing with a malika like this?
A) Hey, what can I say she is into malikas...
viết bởi Anonymous 08 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×