tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
the wife of a Munion who loves to cuddle and hook-up with her fellow Munion.
That Mallory Munion really loves her Munion
viết bởi suwobangin00 20 Tháng mười, 2010