Top Definition
1.) See Spanish word "Mamon".

2.) Idiot, asshole, moron, fucker.

3.) To fuck around. Act stupid.
That guy is such a mamer.

Charlie is maming again.
viết bởi SUPERDAVE 13 Tháng ba, 2003
A videogamer who uses the emulator known as MAME (Multipe Arcade Machine Emulator)
I agree with my fellow MAMEr's that street fighter II will always be the greatest fighing game.
viết bởi Ad24 22 Tháng ba, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×