Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Mexican slang for a blowjob.
Dame unos mamilucos.
Give me some blowjobs.
viết bởi Anon1709 23 Tháng sáu, 2009
3 2

Words related to Mamilucos:

blowjob mexican slang spanish