tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A male camel toe
A guys pants are so tight around his bulge it forms a camel toe , a "mammel toe" , male camel toe
viết bởi Foxy chocolate 02 Tháng ba, 2014