tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Non-Fecal non-urine human matter left on toilet seat.
He flushed but he still left half a pound of man dander behind.
viết bởi Zaucha 03 Tháng bảy, 2011