tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The hairy area just above a mans ass crack, the lower back.
Dude your man shami needs a trim.
viết bởi DeRailer04 09 Tháng bảy, 2011