tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
A large van where homosexual activities occur.
Well, hey there fellas want to come inside the Man Van 'O Love?
viết bởi dsdg 11 Tháng chín, 2004