Top Definition
1.) An un-published song written and sang by John Mayer.
2.) Being the less important man in a triangle of love. Sort of the rebound person for the girl.
1.) Hey have you heard John Mayer's song man on the side? It's an amazing song.
2.) Mary loved Peter, and Peter loved Mary. But Keng, being the man on the side, was'nt as important to Mary.
viết bởi Keng Moua 26 Tháng mười hai, 2006
The man that a women in a relationship messes around with on the side.
Nosey Bitch 1: I herd that Jess is messing around with Pete but still going out with Steve.

Nosey Bitch 2: Really? I always knew she had a man on the side.
viết bởi Mirandom 13 Tháng một, 2007
1.) An un-published song written and sang by John Mayer.
2.) Being the less important man in a triangle of love. Sort of the rebound person for the girl.
1.) Hey have you heard John Mayer's song man on the side? It's an amazing song.
2.) Vicki loved Alex, and Alex loved Vicki. But Josh, being the man on the side, wasn't as important to Vicki.
viết bởi Keng Moua 01 Tháng một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×