tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
this one's simple: a man shaft is a penis. a cock. a dick. a ... man-shaft
His man shaft was so far up in her, her eyes bulged out.
viết bởi lynneh 04 Tháng một, 2004
 
2.
A cock. A Penis. Or a Dick.
"Hold up Jeff, I gotta go knob my manshaft right quick."
viết bởi Matt 06 Tháng mười hai, 2004