tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
when 2 men of no relation engage in a promise.
johnson: "man i didnt fuck trisha, she's yo bitch."
willy: "promise?"
johnson: "sure"
willy: "we involved in a man-promise right now?"
johnson: "sure"
viết bởi gumbi mcfadden 29 Tháng mười, 2010