tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The term for a Homosexual Gentleman in the Modern English Language variant - Barnsley
Eyup! wot thaa fuckin doing, get fucked off ManShagger!
viết bởi Bramlive 10 Tháng ba, 2009

Words related to ManShagger

barnsley english gentleman homosexual language