tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The one speed faster then light.
Man, that truck was going Mandy Speed!
viết bởi ChazetheChat 06 Tháng mười một, 2010