If you know Ween, then you know Mang.
"Do you know who you're fucking with? You're fucking with the Stallion, Mang!"
viết bởi The Boognish 02 Tháng mười, 2003
To have your asshole reamed so hard that it is loose. Or to get beaten really bad at something.
Dude I just got manged in CoD4!
#rape #anal #butt #butthole #shitter
viết bởi Young Feet 21 Tháng một, 2008
Greeting, pronoun
Sup, mang?
Shut up, mang!
viết bởi Hart 09 Tháng ba, 2004
The Mexican way to say "man."
Fuckin' shit mang! I got a big fuckin' boner right now mang!
viết bởi Bob Bob 21 Tháng ba, 2004
mang is a clothing brand, The latest cutting-edge fashion clothing for women and men from Mang Clothing
mang clothing, mang streetwear
#mens #clothing #mang #streetwear #boardwear
viết bởi mang agent 13 Tháng sáu, 2009
A close friend.
A man.
A person with whom you are conversing.
A Cool Person.
A person with whom you would Stiz5
Dylan: Hey mang.
Hayden: Beer me mang.
Dylan: No problem mang.
---------
Hayden: You crashed my car mang.
Dylan: I know i'll pay for it.
Hayden: When?
Dylan: When my eyebrow grows back mang.
#man #mang #stiz5 #armadale #friends #mates #bro #buddies
viết bởi Stiz5 Master 01 Tháng hai, 2007
A male or female friend.
"Yo mang, what's happening?"
viết bởi Joe Grillo 18 Tháng mười hai, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×