tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
to go fuck yourself!
(the "t" is silent)
WOW! Why dont you go Mang-a-dict!
viết bởi Shey! 12 Tháng một, 2008