tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Any substance that arouses the manga gland.
She was so eyeing out King of Bandit Jing the other day in FYE. It's quite the mangadisiac.
viết bởi Graaaah 03 Tháng sáu, 2007