tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
A troll of Zammo Porportions
Manga you troll we dont give a ****
viết bởi Garfy 19 Tháng mười hai, 2004
 
2.
the most pwniest pwn of all pwnness.
mangadood>>>>>j00. Yes he is.
viết bởi plasmasnakemg 28 Tháng tư, 2005