tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
The Mexican version of the mutant supervillian Magneto.
-Dude, Professor X is fighting Mangneto!
-I know, he's gonna get shanked.
viết bởi Mangneto 27 Tháng tám, 2006

Words related to Mangneto

magneto mexican mutant spanish sweetness x2 x3 x-men