A term of endearment for one's friends or bros. Similar to dude and man.
Hey mango you tryin to smoke?
viết bởi matters123456 12 Tháng hai, 2011
a word used to guarantee a promise.
joseph: "noah have you seen the snake??"
noah: "no... i have not..."
kevin: "your lying noah.."
joseph:"noah mango it..."
noah: "shit i lied!"
viết bởi N,K,J,S 25 Tháng một, 2011
mangoo, is a way cooler way of saying mangg.
all the cool kidds, be knowing it, mangoo! (:
<3
person: hey mang!

person 2: mang? try mango, what a loser.
viết bởi gangstahh. 26 Tháng bảy, 2009
mang + o = mango!
mango, is a much cooler way to say mang,
and all those cool kids be using it.
mango, is the new mang.
person: hey mang!
person 2: mang? try mango, what a loser.
viết bởi gangstahh. 26 Tháng bảy, 2009
A cuban saying of beeing good looking!
es un mango - He looks good
viết bởi Tru-life 28 Tháng tám, 2008
Large fruit with red and green skin and yellowy flesh. tastes like a Senagal morning wih a hint of Iraqy spice.The most sexual of all friuts involved in sexual moves like the one eyed jim.
With each chunk of the mango's delicious orangy flesh frazer could almost taste the soft spring rain on the sweeping countryside of Senagal.
viết bởi Philly ree 19 Tháng bảy, 2008
a much better version of saying mang .
sup mango ?
viết bởi kles 10 Tháng bảy, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×