Top Definition
n. A Half-man, Half-Goat hybrid.
You are a mangoat.
viết bởi Mirai 01 Tháng mười, 2002
An animal that has a goat body and a mans head, completely real.

I guess in short, you could call it a furry.
Woah... Look at that Man Goat!
viết bởi NatsukiKonaKon 16 Tháng một, 2010
A Half-man, Half-goat hybrid.
You are a Mangoat. Your mother was a man, your father a goat.
viết bởi Mirai 01 Tháng mười, 2002
see also Goatman: A man with the dong of a goat.
"hey man, what happened to your man jung, yours looks like a goat schwang. get the hell away from me, Kris!"
viết bởi the nose 21 Tháng một, 2003
Apple of Joey Grover's eye.
Dude, Joey Grover's cuddling with that mangoat again? What a bitch!
viết bởi Chase Kuntz 11 Tháng hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×