tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
A right dirty bastard
Stop spitting off my balcony yeh mankbag
viết bởi Ppsb 18 Tháng hai, 2011