tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Semen, often associated with mayonaise.
I'd like manoyaise on my sandwich please.
viết bởi Anonymous 24 Tháng ba, 2003