Top Definition
Half Man, Half Kangaroo, Half Scorpiom
"Holy sh*t there's a "Manroopion"!!"
"You don't know what a Manroopion is? Half Man, Half Kangaroo, Half Scorpion.... Duhhhhh"

- Discovered Feburary of 2010 by Miles Holmwood of the Universal Recording artists Stereos
viết bởi Miles Holmwood 25 Tháng hai, 2010
A Manroopion Is A Third Of A Man, Third Kangaroo and Third Scorpion. This Animal..Thing Was Discoverd By Miles Holmwood

This Animal Is Harmless Unless You Provoc It
It Has A Mans Head, Kangaroo Body And A Scorpions Tail
It Can Get To About 6 Feet Tall
viết bởi Lorri Holmwood 25 Tháng hai, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×