tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the act of seeing a man urinate
you son i cna;t belive i seen manseenane
viết bởi cannibal 30 Tháng tư, 2003