tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
Small,scaby and home to bitter sad t**ts.
Stag Mad
viết bởi Jon 28 Tháng một, 2004