tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Manshora, Slutty yet elite.
Fucks anything with tits and 2 legs
Bitch get me one of them Manshoror"!%#¤
viết bởi Hoe 28 Tháng tám, 2003