Top Definition
Mansinista (măn´si-nĭs´tə) n. 1. A man or woman who is a devoted fan, aficionado, or follower of those seeking to eradicate American MANSY. 2. A person working to eliminate the affliction of MANSY from the United States of America. 3. A wicked-cool person unafflicted with MANSY.
I do not suffer from MANSY. Why? I am a Mansinista.
viết bởi americanmansy 28 Tháng mười, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×