Top Definition
Maravilla is a gang in East Los Angeles which broke up into many cliques of Maravilla. Maravilla gangs were the first ones to turn against the South Side gangs bearing the label Greenlighters, TAX FREE. The Maravilla gangs that formed in East Los Angeles developed the most notorious reputation for being violent and ruthless.
High Times Maravilla (HTS MV, HTS x MVP), Maravilla Projects (MVP), Rock Maravilla (RMV), Juarez Maravilla (JMV), Raskals Maravilla (Raskals MV), Hoyo Maravilla (HMV), Lopez Maravilla (LMV), Lote Maravilla (LMR), Gage Maravilla (GMV), Home Boyz Maravilla (HBMV), Ford Maravilla (FMV), Frazier Maravilla (FRMV), Maravilla Rifa (MVR), Opal Maravilla (OMV), Moeriya Maravilla (MYA MV), Lomita Maravilla (LMA MV, LA MV), Pomeroy Maravilla (PMV), the little known Fisher St. Lokos Maravilla Projects (FSL MV, FSL x MVP), and my enemigas Marianna Maravilla (MMV), and Arizona Maravilla (AMV, AZA MV)
viết bởi BIG BAD KNIFE 02 Tháng tám, 2005
Spanish slang close to "the shit". A really cool person or "the man".
Soy la foquin maravilla!

I'm the fuckin shit!
viết bởi güero 05 Tháng ba, 2008
Spanish slang for "the man" or "the shit". Common pseudonym used by Spaniard futbol announcers for FC Barcelona and Spanish national team player David Villa.
GOLLLL!!!!!!!!! GOLLLLL DE ESPAÑA!!!! VILLA!!!! VILLA VILLA VILLA VILLA MARAVILLA!!!!!!
viết bởi Pablo el Pupol 16 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×