tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Half the man he used to be.
Is Marco Bodt just Marco Bo now? Or is he Marco Dt?
viết bởi A rather full Titan 28 Tháng bảy, 2013