tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a blind man pops a chub
"I found it awkward at the Stevie Wonder concert when he covered TLC's smash hit "No Scrubs" while sporting a Marco Boner."
viết bởi House Vista 28 Tháng một, 2009