tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A creepy pervy guy at BU who stalks girls both virtually and in the real world.
"That guy is such a Mark Raper"
viết bởi areyoumarta 07 Tháng mười, 2013